homify
MIA Design Studio
edit edit in admin 리뷰 요청 새로운 프로젝트
MIA Design Studio
MIA Design Studio
잘못된 정보입니다. 국가번호 및 전화번호를 다시 확인 해 주세요
보내기' 버튼을 클릭함으로써 개인 정책에 동의하며 요청 수행을 위한 개인 정보 수집 및 활용을 허락합니다.
참고: 개인 정보 폐기는 privacy@homify.com을 통해 상시 요청 가능합니다.
전송완료!
빠른 시일 내 전문가의 답변을 받으실 수 있습니다!

리뷰

Không gian làm việc xanh mát, nhẹ nhàng, "artistic". Rất yên tĩnh và trong lành, như một "ốc đảo" thơ mộng giữa Sài Gòn náo nhiệt.
대략 2 년 전
Đẹp
9 달 전
Công ty thiết kế chuyên nghiêp!
거의 2 년 전
Thiết kế đẹp
4 년 전
văn phòng chuyên nghiệp, đẹp, xanh!
대략 4 년 전
리뷰 요청