Anshan의 실내 건축가 추천 | 호미파이 & homify
Error: Cannot find module './CookieBanner' at eval (webpack:///./app/assets/javascripts/webpack/react-components_lazy_^\.\/.*$_namespace_object?:3644:12) at at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) at Function.Module.runMain (module.js:696:11) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3

16024 실내 건축가 in Anshan

Luxury Antonovich Design
LUXURY ANTONOVICH DESIGN is one of UAE’s leading interior design companies. Over the past 18 years, we have established
Дизайн-студия элитных интерьеров Анжелики Прудниковой
Дизайн интерьера квартир, домов и общественных помещений от Студии Анжелики Прудниковой (ребрендинг "Антонович Дизайн").
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz to biuro projektowe z 15-letnim doświadczeniem. Tworzymy autorskie aranżacje wnętrz domów,
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелёвой предлагает профессиональные услуги по дизайну интерьера жилых и общественных объектов
Студия интерьерного дизайна happy.design
Работаем в творческом тандеме с 2009 года. Успешно довели до воплощения в реальный ремонт более 150 дизайн-проектов квартир
Студия интерьера Дениса Серова
Проектируем частные, жилые интерьеры.  Сделаем планировку, эскизы в 3D, строительные чертежи, комплектацию и смету. Мы работаем
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio z Krakowa oferuje kompleksowe projektowanie wnętrz prywatnych: rezydencji, domów, apartamentów i mieszkań
LAM Arquitetura | Interiores
Atuamos no desenvolvimento de soluções em projetos de arquitetura e interiores para área residencial (casas e apartamentos
YOUSUPOVA
U-Style design studio offers a complete package of architectural and interior design services. The company also deals with
Дизайн Студия 33
Студия 33 это творческий союз двух дизайнеров Ивлевой Валентины и Дульцева Михаила! Мужской и женский взгляд на интерьер
Студия авторского дизайна ASHE Home
Мы - студия авторского дизайна ASHE Home. Мы занимаемся дизайном интерьеров и архитектурным проектированием. В каждом проекте
"INTSTYLE"
Москва. INTSTYLE - это современная студия дизайна интерьеров. Создаем интерьер от начала до конца. Работаем "под ключ".
MONOstudio
INTERIOR design and architecture are key areas we are in charge of at our studio - MONOstudio. We create individual space
Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой
My name is Daria Elnikova I am an art director of the architecture and design studio. I have been practicing architecture
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Появление студии ВЕРСАЛЬПРОЕКТ на рынке дизайнерских услуг породило тренд, которому ранее никто не уделял должного внимания
Egue y Seta
Egue y Seta design spaces and experiences: Business, sales and brand positioning events, Spaces permanent or ephemeral,
FrAncisco SilvÁn - Arquitectura de Interior
Estudio de Diseño y Decoración de Interiores. Titulado en la Escuela de Arte nº 4 de Madrid, está colegiado, nº 1.430-M
Comelite Architecture, Structure and Interior Design
We are CAS. Our story starts with our clients. They are remarkably diverse: large and small, private and public, for-profit
Nội thất Hpro
– Bạn đang hoàn thiện căn nhà mơ ước của bạn nhưng hiện tại bạn đang phân vân chưa biết lựa chọn tủ bếp và toàn bộ nội thất

안산의 지리적 조건

실내 건축가에게도 지역의 지리적 조건을 읽어내는 것이 매우 중요하다. 대지의 형태, 도심의 분위기, 그리고 거기에 따라 선택할 수 있는 부자재의 실용적인 효율에 따라 실내 건축의 스타일 방향이 달라질 수도 있다. 안산시의 지리적 조건은 자세히 살펴보도록 하자.

안산은 경기도 서남부에 위치한다. 수도권 공업의 핵심 지역으로 대표적인 반월국가산업단지가 자리하고 있다. 공업지역이지만 곳곳으로 작게 언덕이 솟아있는 안산에서는 도심 사이로 공원이 잘 조성되어 있다. 녹지 비율이 전국 최상위권에 드는 도시가 안산이다. 또한 안산은 바다를 끼고 있어 여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻한 날씨를 느낄 수 있다. 옆으로 자리한 인천과 비슷한 기후이다. 여름엔 습한 편이지만 그래도 상당히 쾌적한 편이다. 도시와 자연의 매력적인 믹스 매치는 안산시 도시민들의 삶의 질을 한층 높여낸다.

바다와 함께 하는 안산시는 단원구 대부동에 속해있는 대부도, 선감도, 탄도, 풍도 등의 네 개 섬을 만나볼 수 있다. 특히나 대부도는 단원구와 맞먹을 아주 큰 면적의 섬이다. 구릉지로 이뤄져 있었지만 활발한 간척으로 현재는 육지로도 이동 가능한, 넓은 평야를 함께 만나볼 수도 있다.

안산의 지역적 특징

안산은 계획도시이다. 그렇기에 공학 도시적 측면에서 가장 이상적인 단일 시가지 구조를 만나볼 수 있다. 중앙역 로데오거리와 신안산선 호수 역을 중심으로 안산 문화광장이 중심시가지 역할을 해내고 있으며 선부동과 성포동, 본오동, 백운역, 안산역이 그 주위를 든든히 에워싼다.

지역에 거주하고 있는 안산 시민들의 평균 연령은 젊다. 통계청의 '2010 인구주택 총 조사'에서 안산시는 고령화 지수 35.7, 고령자 비율 6.6%로 우리나라에서 가장 젊은 5대 도시에 들었고, '2013년 고령자 통계'에서도 65세 이상 인구 비율 6.9%로 고령자 비율이 가장 낮은 시군구 8위를 차지했었다. 

때문에 다른 지역에 비해 학교가 상당히 많다. 학생들이 많으면 그만큼의 다채로운 문화공간 인프라도 필요로 하게 되지 않을까. 트렌디한 젊은 기운은 도심 곳곳으로 퍼져나간다. 안산시에서 활동하는 실내 건축가는 이러한 흐름을 읽어낼 수 있다. homify에서 함께 소통해보자. 알차게 채워진 공간을 함께 만들어갈 수 있다. 

안산의 건축학적 특징

안산은 80년대부터 급속히 성장한 도시 환경에 맞춰 주공 아파트가 많다. 하지만 계획적으로 지어진 덕분에 급격한 인구증가에도 불구하고 부산이나 서울처럼 언덕위나 산 위로 지어진 주택은 쉽게 찾아볼 수 없다. 때문에 상당히 깔끔한 도시 이미지를 풍겨낸다. 그러한 분위기에 맞춰 실내건축을 꼼꼼히 계획해보자.

오래된 아파트라 할지라도 재건축의 기준에 합당하지 못하면 새롭게 건물을 지을 수 없다. 그렇다면 우리가 선택할 수 있는 방법은 실내공간을 건축하는 방법뿐이다. 현재 유행하고 있는 모던이나 북유럽 스타일과 같은 여러 인테리어 스타일을 접목시켜보자.

모던 스타일로 계획된 실내 공간은 바둑판처럼 잘 짜인 도시의 풍경과 이질감 없이 잘 어울린다. 혹은 도심 곳곳으로 자리한 자연과 어울리는 플랜테리어 스타일은 어떨까? 싱그러운 내추럴함 속에 묻어나는 자연미를 담아낼 수 있다. 천연 자재와 소품을 적극 활용한 내추럴 인테리어에 관한 정보는 링크를 통해 확인해보자. 

안산시 실내 건축 비용

그렇다면 안산시 실내 건축 비용은 어떻게 예산을 잡아볼 수 있을까? 선택하는 자재와 디자인, 그리고 시공 범위에 따라 예산이 달라지니 실제 시공된 사례를 통해 대략적으로 예산을 잡아보는 것이 좋다.

안산시 상록구에 위치한 69㎡ (21평) 아파트는 블루 앤 화이트 조합으로 시공되었다. 화이트 계열의 컬러를 이용한 모던 콘셉트로 화사하고 넓게 보이는 시각적 효과도 함께 연출하고 있다. 함께 매치된 헤링본 타일은 공간을 더욱 풍부하게 만들어내고 인더스트리얼한 조명은 포인트로 공간의 개성을 드러낸다. 총 시공비 2천8백만 원으로 시공되었다. 

같은 지역, 비슷한 콘셉트로 시공된 158㎡(48평) 형은 총 시공비 3천9백만 원으로 견적을 받은 사례가 있으니 역시, 참고로 활용해보자.

다양한 문화의 공존을 이루는 안산시

안산시는 전국에서 외국인 인구 비중이 가장 높은 지자체이다. 2008년 3만 3052명이었던 외국인 수는 현재 약 8만 명으로 늘어났다. 때문에 안산시는 독자적인 이주민 정책을 운영하고이다. 다문화 마을 특구로 지정해 전국 최초 독립된 외국인 전담 부서를 설치, 운영 중이다.

외국인 비율은 조선족, 중국, 우즈베키스탄, 베트남, 인도네시아, 고려인, 필리핀, 네팔, 캄보디아, 스리랑카 순으로 국적을 차지한다. 중국 국적 비중이 전체 68%인데 이중 전체 외국 주민의 78%가 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄에서 이주한 조선족, 고려인 동포로 추정할 수 있다.

때문에 안산시에 다문화 특구 팀은 다문화마을 특구 2단계 5개년 기본계획 운영, 다문화마을 특구 상권조사, 범죄 예방 환경개선 사업, 다문화 음식거리 조성 사업 등이므로 다문화를 통한 지역 경제 활성화를 꾀하고 있다. 이러한 지역적 이슈는 우리 생활에 직간접적인 영향을 받을 수밖에 없다. 공간 계획에 적극 반영해보자.

이국적인 스타일과 잘 어울리는 안산시 실내 건축

다양한 문화가 공존하는 지역인만큼 문화를 뒤섞은 새로운 공간 디자인의 구심점이 될 가능성이 높다. 이국적인 문화는 정체되어 있는 문화 사업에 큰 활력을 불어넣어 줄 수 있다. 사람들의 관심을 이끌기에도 충분하다. 다민족 도시의 위상답게 민족의상이 가지는 독특한 색이나 소재, 디테일한 소품을 활용해 도시 생활에 활력을 불어넣는 에스닉 스타일은 안산시와 잘 어울린다. 중동과 아시아 지방에서 다량으로 유입된 인구와도 친숙한 독특한 스타일을 거부감 없이 펼쳐볼 수 있다.

이 밖에도 다양한 컬러를 믹스 매치해서 조화시키거나 가구, 조명을 활용해 새로운 디자인을 탄생시켜보자. 카펫과 커튼을 활용해보는 것은 어떨까? 처음부터 크게 일을 벌이는 것이 부담스럽게 느껴진다면 작은 공간에서부터 점차 크게 확장해나가면 된다. 기준이 되는 중심을 먼저 잡은 후 옆으로 퍼트려 나가는 것이 가장 안정적이고 핵심을 잡을 수 있는 방법인 것을 유념해두자. 이러한 세세한 요소들은 안산시 실내 건축가와 함께 상의해볼 수 있다. 실내 건축에 대한 모든 지식을 아우르고 전문적으로 조언해줄 수 있으니 전문가와 함께 공간을 완성시켜보도록 하자.

homify의 전문가와 함께 하는 안산시 실내 건축

실내 건축은 혼자서 하기엔 전문적인 기술을 필요로 하는 분야가 많다. 단지 난이도에 따라 디자인적인 데코에서 끝나는 간단한 인테리어도 가능하지만 도배 및 전기 시공이나 어렵게는 목공까지 전문가를 필요로 하는 시공이 대부분이니 homify에서 안산 실내 건축가를 만나 시행착오 없이 내 공간을 멋스럽게 연출해보자.

비슷한 사진 검색하기